กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดโรงเรียนเป็น 1 มิ.ย

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เธียรทอง ประกาศเมื่อวันอังคารว่า ภาคการศึกษาแรกสำหรับปีการศึกษา 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน แทนที่จะเป็น 17 พฤษภาคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

 

“โรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ต้องใช้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม เพื่อเตรียมอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การสอนตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และหน่วยงานโรคติดต่อจังหวัดกำหนด” รัฐมนตรีกล่าว “ครูควรสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันเปิดภาคเรียนที่เปลี่ยนแปลง

 

“โรงเรียนจะต้องจัดเตรียมบทเรียนสำหรับ 11 วันของโรงเรียนที่จะพลาดเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรจะไม่ได้รับผลกระทบ ภาคเรียนจะสิ้นสุดตามกำหนดในวันที่ 11 ตุลาคม” เธอกล่าว

 

ตรีนุชกล่าวเสริมว่า กระทรวงจะประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างสม่ำเสมอและประกาศมาตรการตามนั้น แต่จะมุ่งลดผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนให้น้อยที่สุด เช่น การจัดชั้นเรียนออนไลน์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

 

“โรงเรียนนอกเขตเมืองที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจะได้รับอนุญาตให้เรียนต่อได้ตามปกติ” เธอกล่าว

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตัดสินใจเลื่อนการเปิดภาคเรียนใหม่เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น

 

นายตรีนุช เธียรทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ได้มีการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสำนักงาน กศน. การศึกษานอกระบบและสารสนเทศ

 

พวกเขาได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และหารือเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอีกครั้ง

 

ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาใหม่จากวันที่ 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอาจรุนแรงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการเรียนและกิจกรรมต่างๆ

 

พ่อแม่ก็กังวลเช่นกัน เธอกล่าว

 

ทางกระทรวงได้เตรียมแนวปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าความล่าช้าจะไม่กระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของนักศึกษา

 

ระหว่างวันที่ 17 ถึง 31 พฤษภาคม โรงเรียนและบุคลากรการสอนทั้งหมดต้องเตรียมสถานที่เรียนรู้ การจัดการ และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับภาคเรียนใหม่ และสร้างความมั่นใจว่าผู้ปกครองจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ นางสาวตรีนุชกล่าว

 

ครูอาจได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมทางออนไลน์ เธอกล่าว

 

กระทรวงจะประเมินสถานการณ์โควิด-19 และประกาศที่ออกโดย Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการลดผลกระทบต่อนักเรียนจากความล่าช้าในการเปิดโรงเรียนอีกครั้ง

โรงเรียนในเขตชานเมืองที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการระบาดของโควิด-19 อาจสามารถจัดหลักสูตรตามปกติได้ รัฐมนตรีกล่าว

 

“ขณะนี้ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนทั่วประเทศยังไม่เสร็จสมบูรณ์

 

“โรงเรียนประมาณ 10,000 แห่งไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาในปฏิทินการรับนักเรียนซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเปิดปีการศึกษาใหม่ต้องล่าช้าออกไป

 

“ภาคเรียนใหม่ล่าช้าไปเพียง 11 วัน ในช่วงเวลานี้ สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมหลักสูตรให้ตรงตามหลักสูตร การสิ้นสุดภาคเรียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินโรงเรียนในวันที่ 11 ต.ค.” รัฐมนตรีกล่าว

 

ส่งผลถึงการท่องเที่ยวและประเทศที่กำลังจะอนุญาตให้เปิดอีกครั้งตั้งแต่ 1 มิถุนายน, 2021

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจ้งข่าวล่าสุดว่า คำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งล่าสุด (ฉบับที่ 29) ซึ่งจะหมดอายุในวันนี้ จะผ่อนปรนให้ 5 ประเภท ได้แก่ ให้เปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ระบุในมติที่ประชุม ครั้งที่ 15/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด ส่วนใหญ่ตรวจพบในชุมชน ตลาด และค่ายคนงานก่อสร้าง และขณะนี้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุม

 

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการรับทราบว่าไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในบางธุรกิจและสถานที่ และเห็นชอบที่จะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้อีกตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของรัฐบาล

 

สถานที่และธุรกิจต่อไปนี้จะได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564:

  • พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ที่คล้ายกัน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานโบราณ และหอศิลป์ อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้เข้าชมเป็นหมู่คณะหรือชุมนุมขนาดใหญ่
  • สถานที่สำหรับสักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย และร้านทำเล็บมือและเล็บเท้า อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ สถานที่ต้องปิด 14 วัน
  • ศูนย์ลดน้ำหนัก คลินิกความงาม คลินิกการแพทย์เพื่อความงาม และคลินิกเครื่องสำอาง
  • สถานประกอบการด้านสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อความงาม) และสถานประกอบการสำหรับนวดแผนไทยและนวดเท้า
  • สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้ อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้มีการชุมนุม ปิกนิก หรือรับประทานอาหารภายในสถานที่ ยกเว้นน้ำดื่ม

 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง (1) ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (100,000) บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก. พระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. 2548 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี (2) หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น (40,000) บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เลื่อนเปิดเทอมใหม่ของประเทศไทยเป็นวันที่ 14 มิ.ย.

 

กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 14 มิถุนายน หลังจากการเลื่อนครั้งแรกจากวันที่ 17 พฤษภาคม

 

นายตรีนุช เธียรทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในวันนี้ว่า การเลื่อนครั้งล่าสุดมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ยังคงดำเนินต่อไป ความล่าช้าเพิ่มเติมในการเริ่มภาคเรียนใหม่จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาคนอื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการฉีดวัคซีน และสำหรับการย้ายนักเรียนจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่ง รัฐมนตรีกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม เธอเสริมว่า โรงเรียนในเขตสีแดงและสีส้มที่ต้องการเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน สามารถทำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด 44 จุดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดภายใต้หัวข้อ “ รูปแบบ Thai Stop COVID Plus”

สำหรับโรงเรียนใน 4 โซนสีแดงเข้ม ซึ่งครอบคลุมกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รัฐมนตรีกล่าวว่าเฉพาะชั้นเรียนออนไลน์หรือบนอากาศเท่านั้นที่สามารถกลับมาเรียนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน แม้ว่าภาคเรียนใหม่อาจเริ่มในวันที่ต่างกันทั่วประเทศ แต่จะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคมสำหรับโรงเรียนทั้งหมด ดังนั้นตารางการสอบจะไม่ได้รับผลกระทบ รัฐมนตรีกล่าว

 

ขณะเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA) ได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้อาคารเรียนในเขตสีแดง โดยต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัด รมว.คมนาคม ระบุ ไม่อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนในเขตแดงเข้มเพื่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่จะดึงดูดคนกลุ่มใหญ่

 

 

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ grupoexpositor.com