Health

 • เสมหะในคอ เป็นแล้วไม่หาย เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง
  เสมหะในคอ เป็นแล้วไม่หาย เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

  เสมหะในคอ ที่ติดอยู่ในคออาจจะสร้างความรำคาญใจให้อยู่บ่อยครั้ง แต่รู้หรือไม่ว่าเสมหะในคอก็มีประโยชน์เช่นกัน โดยจะช่วยดักจับฝุ่น เขม่า ควันพิษ เชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เพื่อปกป้องทางเดินหายใจ ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกาย เมือกเหล่านี้ถ้าอยู่ในจมูกก็จะเรียกว่า “น้ำมูก” ถ้าอยู่ในคอก็จะเรียก “เสมหะ”

  เสมหะในคอ มาจากไหน

  เสมหะในคอ คือ สารคัดหลั่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจากต่อมสร้างสารคัดหลั่ง ซึ่งอยู่ในเยื่อบุทางเดินหายใจ โดยเมื่อมีเสมหะในคอหรือในระบบทางเดินหายใจก็จะสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่เป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการระคายเคืองที่ระบบทางเดินหายใจ ร่างกายจะมีกลไกกระตุ้นการหลั่งเสมหะจากต่อมสร้างเสมหะออกมาเคลือบบริเวณลำคอ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเซลล์เยื่อบุ และหากหลั่งมากจะเกิดการรวมตัวเป็นเสมหะ หรือจับกันเป็นก้อนเหนียว
  หลายคนจึงพยายามกำจัดออกด้วยการกระแอมหรือไอ ซึ่งตามปกติแล้ว เสมหะทั่วไปจะเกิดเพียง 2-3 ครั้งต่อวัน แต่หากใครที่มีเสมหะบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้งในหนึ่งชั่วโมง หรือมีความรู้สึกว่า มีเสมหะในคอตลอดเวลา รวมทั้งสังเกตสีของเสมหะว่าค่อนข้างไม่ปกติ อาจจะต้องเข้าพบหมอโดยด่วน เพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค

  การหาสาเหตุของการมีเสมหะ

  1.  การซักประวัติ

  โดยแพทย์จะพยายามซักประวัติอาการทางจมูก และคอ, อาการทางหลอดลม และปอด, นิสัยส่วนตัว, สิ่งแวดล้อม,ยาที่ใช้,  การใช้เสียง และอาการที่อาจช่วยบ่งบอกถึงโรคที่เป็นสาเหตุของอาการกระแอม

  2.  การตรวจร่างกาย

  โดยเฉพาะการตรวจจมูก, โพรงหลังจมูก, คอหอยส่วนบน และล่าง, หลอดลม และปอด ซึ่งอาจช่วยในการวินิจฉัยสาเหตุของอาการกระแอม

  3.  การส่งการสืบค้นเพิ่มเติม ได้แก่

  • การส่งเอ็กซเรย์ปอด (chest x-ray) เพื่อดูว่ามีพยาธิสภาพที่ หลอดลม และปอดหรือไม่
  • การส่งเอ็กซเรย์ไซนัส (sinus x-ray) เพื่อดูว่ามีไซนัสอักเสบหรือไม่
  • การทดสอบการทำงานของปอด (pulmonary function test) เพื่อดูว่ามีภาวะหลอดลมไวเกินผิดปกติ (bronchial hyperresponsiveness) ที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือโรคหืดหรือไม่
  • การทดสอบภูมิแพ้ (allergy test) เพื่อดูว่าผู้ป่วย แพ้สารก่อภูมิแพ้ใด ที่อาจช่วยสนับสนุนว่าผู้ป่วยเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรือโรคหืดหรือไม่
  • การส่องกล้องตรวจในระบบทางเดินหายใจ และ/ หรือระบบทางเดินอาหารส่วนบน (upper airway endoscopy and/or esophagogastroscopy) เพื่อหาพยาธิสภาพในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และ/ หรือหลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร ที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการกระแอม
  • การกลืนแป้ง (barium swallowing) ถ้าผู้ป่วยมีอาการกลืนลำบาก  เพื่อดูว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารส่วนบน (เช่น Zenker’s diverticulum) และล่างหรือไม่
  • การตรวจค่าความเป็นกรด/ด่างในลำคอ และหลอดอาหาร (24-hour pH monitoring) เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง การรักษา

  การรักษาด้วยการกระแอม

  การมีเสมหะในคออาจรักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการกระแอมนั้น เช่น ถ้าเกิดจากผลข้างเคียงของยา ก็ควรจะหยุดยาชนิดนั้น หรือถ้าเกิดจากโรคไซนัสอักเสบ  ก็ให้การรักษาไซนัสอักเสบ  ในกรณีที่สาเหตุเกิดจากการเรียนรู้ที่ผิดของผู้ป่วย อาจต้องปรึกษานักแก้ไขการพูด หรือนักฝึกพูด ซึ่งเป้าหมายในการรักษาอยู่ที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอยากจะกระแอมน้อยลง ซึ่งอาจทำได้โดย

  • เมื่อผู้ป่วยต้องการจะกระแอม ให้สูดหายใจอย่างเร็ว และแรง เข้าไปในคอ และกลืนเสมหะในคอลงไป วิธีนี้เป็นการกำจัดความรู้สึกว่ามีอะไรในคอที่ดีที่สุด
  • เมื่อผู้ป่วยต้องการจะกระแอม ให้หยุด อย่ากระแอม ให้ดื่มน้ำแทน ดังนั้นควรพกขวดน้ำติดตัวเสมอ น้ำเป็นยาละลายเสมหะที่ดีที่สุด การดื่มน้ำจะทำให้เสมหะในคอเหนียวน้อยลง และถูกกำจัดได้ง่ายขึ้น
  • เมื่อผู้ป่วยต้องการจะกระแอม ให้อมลูกอมที่ไม่มีสาร menthol เพราะจะช่วยเพิ่มน้ำลายและความชุ่มชื้นให้กับลำคอ
  • เมื่อผู้ป่วยต้องการจะกระแอม ให้พยายามกลืนไปเรื่อยๆ ราวกับว่าผู้ป่วยมีอะไรอยู่ในลำคอ จะช่วยลดความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในลำคอลงได้
  • เมื่อผู้ป่วยต้องการจะกระแอม ให้ทำได้ แต่ควรทำด้วยความนุ่มนวล  ทำเงียบๆอย่าให้มีเสียงดัง ไม่กระแอมแรง ซึ่งอาจเกิดการบาดเจ็บต่อสายเสียงซึ่งมีขนาดเล็กได้ง่าย  ให้ผู้ป่วยปิดปาก และกระแอมช้าๆเพียง 1-2 ครั้ง เพราะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อสายเสียงน้อยที่สุด
  • เมื่อผู้ป่วยต้องการจะกระแอม ให้กลั้วคอด้วยน้ำโซดาแช่เย็นที่ไม่มีน้ำตาล
   ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องกระแอม ซึ่งเมื่อไม่กระแอม ก็จะทำให้ความรู้สึกว่ามีเสมหะในคอ ต้องกระแอมนั้นน้อยลง เป็นการตัดวงจรอุบาทว์ (vicious cycle) ที่จะทำให้ผู้ป่วยต้องกระแอมไปเรื่อยๆ   นอกจากนั้นควรแนะนำวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยกระแอมน้อยลงโดย
  • ในหน้าหนาว หรืออยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ควรใช้เครื่องปรับอากาศให้อุ่นและชื้นขึ้น (humidifier) หรือดื่มน้ำให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เยื่อบุลำคอที่แห้ง และระคายเคืองดีขึ้น
  • ถ้าต้องพูดบรรยาย หรือพูดเป็นระยะเวลานานต่อหน้าผู้คน อาจทำให้ปาก และคอแห้ง  ควรจิบน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว และน้ำผึ้งบ่อยๆ
  • การรับประทานอาหารมัน หรือผลิตภัณฑ์จากนม จะทำให้เสมหะในคอมีจำนวนมากขึ้น และข้นขึ้น  ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดังกล่าว

  เสมหะในคอ

  อาการที่มาจากการมีเสมหะในคอ

  1. โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้

  เนื่องจากเยื่อบุของผู้ป่วยโรคนี้มีความไวผิดปกติ (hyperreactivity of nasal mucosa)  เมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งระคายเคืองต่างๆ จะกระตุ้นต่อมสร้างน้ำมูกในจมูก ซึ่งอาจไหลออกมาทางจมูกส่วนหน้า หรือไหลลงคอ (postnasal drip)  ซึ่งน้ำมูกที่ไหลลงคอ ก็จะกลายเป็นสเลด หรือเสมหะในคอนั่นเอง ซึ่งมักจะมีสีขาวใส หรือขุ่น  ยกเว้นเวลาเช้า เมื่อผู้ป่วยตื่นขึ้นมา อาจมีสีเหลืองขุ่นได้เนื่องจากมีการคั่งค้างของน้ำมูก หรือเสมหะ อยู่ในจมูก หรือคอเป็นระยะเวลานาน

   2. โรคไซนัสอักเสบ

  เนื่องจากโรคนี้มีการอักเสบของเยื่อบุจมูก และไซนัส  ซึ่งจะมีการกระตุ้นต่อมสร้างน้ำมูก ให้มีเสมหะไหลลงคอได้เหมือน ข้อ 1  นอกจากนี้สารคัดหลั่งที่ออกจากไซนัส อาจผ่านรูเปิดของไซนัสในโพรงจมูกออกมา และไหลลงคอ กลายเป็นเสมหะได้ ซึ่งมักจะมีสีเขียว หรือเหลืองตลอดเวลา (มักบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อแบคที่เรีย)

   3. โรคกรดไหลย้อน

  เมื่อกรดไหลขึ้นมาที่คอหอยจากหลอดอาหาร จะกระตุ้นต่อมสร้างเสมหะในคอให้ทำงานมากขึ้น ทำให้มีเสมหะในคอได้  นอกจากนั้นกรดที่ไหลย้อนขึ้นมาที่คอ จะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุลำคอ  ทำให้กลไกในการกำจัดเสมหะของเยื่อบุลำคอผิดปกติไป ทำให้มีเสมหะค้างอยู่ที่ลำคอได้  นอกจากนั้น ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอ และกล่องเสียง (laryngopharyngeal reflux) กรดไหลย้อนที่ออกไปนอกหลอดอาหาร อาจไปถึงเยื่อบุจมูกทางด้านบน และกระตุ้นต่อมสร้างน้ำมูกในโพรงจมูกให้ทำงานมากขึ้นทำให้นีน้ำมูก หรือมีเสมหะไหลลงคอได้

  4. การใช้เสียงผิดวิธี

  การที่ใช้เสียงในการพูดมาก มักทำให้ผู้พูดต้องหายใจทางปาก คล้ายกับการออกกำลังกายให้เหนื่อย ซึ่งจะมีการหายใจทั้งทางจมูก และปาก   จมูกซึ่งมีหน้าที่ปรับอากาศที่หายใจเข้าไปให้ชื้น และอุ่นขึ้น  และกรองสารระคายเคืองต่างๆในอากาศก่อนเข้าสู่ลำคอ จึงไม่ได้ทำหน้าที่   ทำให้อากาศที่ผ่านลำคอ แห้ง และเย็น ร่างกายอาจปรับตัว โดยสร้างเสมหะในคอขึ้นมามากขึ้น เพื่อทำให้ผนังคอชุ่มชื้นขึ้น  นอกจากนั้น สารระคายเคืองต่างๆในอากาศ อาจเข้าไปสัมผัสกับลำคอโดยตรง และไปกระตุ้นต่อมสร้างเสมหะให้ทำงานมากขึ้นได้

   5. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และโรคหืด

  โรคทั้งสองดังกล่าวนี้ มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุหลอดลม ทำให้เยื่อบุหลอดลมของผู้ป่วยโรคนี้มีความไวผิดปกติ (hyperreactivity of bronchial mucosa)  เมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งระคายเคืองต่างๆ จะกระตุ้นต่อมสร้างเสมหะในเยื่อบุหลอดลม ทำให้มีเสมหะในหลอดลม หรือคอตลอดได้

  6. การติดเชื้อเรื้อรังบริเวณคอ

  เช่นจากเชื้อรา, เชื้อวัณโรค, เชื้อซิฟิลิส, เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส  ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุลำคอ ซึ่งอาจกระตุ้นต่อมสร้างเสมหะในลำคอให้ทำงานมากขึ้น ทำให้มีเสมหะในคอได้

  7. การระคายเคือง และ/หรือการบาดเจ็บเรื้อรังบริเวณลำคอ

  เช่น  การสัมผัสสารเคมี, มลพิษ, สารระคายเคือง เนื่องจากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมี  มลพิษ หรือสารระคายเคืองมาก, การสูบบุหรี่, การดื่มเหล้า  เบียร์  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, การไอ, การอาเจียนที่บ่อยและเรื้อรัง, เนื้องอกในลำคอ, พังผืด หรือแผลเป็นในลำคอ หรือแม้แต่การที่อยู่ในห้อง หรือสถานที่ที่มีอากาศเย็นมาก อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือการบาดเจ็บเรื้อรังบริเวณลำคอ หรืออาจกระตุ้นต่อมสร้างเสมหะในคอ ให้ผลิตเสมหะออกมามากกว่าปกติได้

  วิธีกำจัดเสมหะด้วยตนเอง

  ปริมาณและความข้นหนืดของเสมหะที่มากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้ ในเบื้องต้นอาจใช้วิธีธรรมชาติและการรับประทานยาเพื่อลดความข้นหนืดและปริมาณของเสมหะ ดังนี้

  • การกำจัดเสมหะด้วยวิธีธรรมชาติ

  อาการไอ มีเสมหะ สามารถบรรเทาอาการด้วยตนเองได้ดังนี้

  1. กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ

  ทางการแพทย์เชื่อกันว่าน้ำเกลือมีสรรพคุณในการทำความสะอาด ลดการอักเสบ เพิ่มความชุ่มชื้น ซึ่งการกลั้วคอเบา ๆ ด้วยน้ำเกลือประมาณ 30-60 วินาที อาจช่วยให้ลำคอชุ่มชื้นและเสมหะหลุดออกได้ง่ายขึ้น หากมีอาการเจ็บคอและคออักเสบร่วมด้วยก็อาจใช้น้ำเกลือช่วยบรรเทาการอักเสบภายในลำคอและการติดเชื้อได้

  2. ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม

  การดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อวัน โดยจิบน้ำเป็นประจำในระหว่างวันอาจช่วยลดความข้นเหนียวของเสมหะ ทำให้ขับออกได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะน้ำอุ่นและน้ำอุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้เป็นปกติอีกด้วย

  3. เพิ่มความชื้นภายในห้อง

  อากาศที่แห้งและปริมาณความชื้นในอากาศที่น้อยกว่าปกติอาจส่งผลให้โพรงจมูกและลำคอขาดความชุ่มชื้นและเกิดการระคายเคือง เมื่อระบบทางเดินหายใจแห้งและระคายเคือง ร่างกายจะผลิตเสมหะมากขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นภายในลำคอ ในบางครั้งร่างกายอาจผลิตเสมหะมากเกินไปจนทำให้มีเสมหะติดค้างอยู่ในลำคอ ดังนั้น เพื่อป้องกันภาวะขาดความชุ่มชื้นภายในลำคอ อาจใช้เครื่องทำความชื้นหรือการเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยวิธีอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความชื้นของอากาศภายในห้องควรคำนึงถึงสภาพอากาศในแต่ละฤดูด้วย

  4. รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสมุนไพร

  มีสมุนไพรหลายชนิดเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการต้านโรค บรรเทาการอักเสบในลำคอ รวมถึงลดปริมาณเสมหะ ไม่ว่าจะเป็นมะนาว ขิง ชะเอม กระเทียม กานพลู และน้ำผึ้ง จึงอาจเลือกรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ แต่ควรระวังไม่ให้รสชาติจัดจนเกินไป เพราะอาจทำให้ระคายคอมากขึ้นได้ รวมทั้งควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม อย่างชาร้อน น้ำซุป หรืออาหารอ่อนที่เหมาะกับผู้ที่ไม่สบาย

  5. หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น

  อย่างที่ได้กล่าวไปว่าการมีเสมหะอาจมีสาเหตุจากการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ จึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือกระตุ้นให้เกิดอาการ เช่น การสูบบุหรี่หรือการสูดดมควันบุหรี่ เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นควัน ละอองเกสรดอกไม้ หรือสารเคมี เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองและอาการแพ้

  • การกำจัดเสมหะด้วยการใช้ยา

  นอกจากวิธีธรรมชาติแล้ว วิธีละลายเสมหะอาจใช้ยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้ดังนี้

  1. ยาละลายเสมหะ (Mucolytics)

  ยาละลายเสมหะมีสรรพคุณลดความข้นหนืด ยากลุ่มนี้ทั้งแบบออกฤทธิ์กับเสมหะ และออกฤทธิ์ปรับสมดุลของต่อมผลิตเสมหะโดยตรง ซึ่งช่วยยับยั้งและป้องกันการเกิดของเสมหะผิดปกติ ทั้งแบบที่ข้นเหนียวกว่าปกติและแบบที่เหลวเกินให้กลับมาอยู่ในระดับปกติได้ โดยตัวยาชนิดนี้ยังกระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อในลำคอ ช่วยให้ขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยาละลายเสมหะบางชนิดยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณในการลดอักเสบอีกด้วย

  2. ยาขับเสมหะ (Expectorants)

  ยาชนิดนี้ออกฤทธิ์เพิ่มความชุ่มชื้นภายในลำคอ ส่งผลให้เสมหะชุ่มชื้นและอ่อนตัวลง ทำให้ขับออกมาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งตัวยายังช่วยกระตุ้นอาการไอเพื่อให้ร่างกายสามารถขับเสมหะออกมาได้มากขึ้น เมื่อร่างกายขับเสมหะออกแล้ว อาการไอและเสมหะจะบรรเทาลง อย่างไรก็ตาม ยาในกลุ่มนี้อาจทำให้เกิดภาวะข้างเคียงอย่างระคายทางเดินอาหารหรือทำให้คลื่นไส้อาเจียนได้

  ยาที่ใช้ขจัดเสมหะนั้นมีหลายรูปแบบ อย่างยาน้ำชนิดไซรัปหรือน้ำเชื่อมที่นิยมใช้กันมากทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และยาขับเสมหะชนิดผงที่ใช้ผสมน้ำสะอาดแล้วดื่ม โดยทั้งยาชนิดน้ำเชื่อมและชนิดผงละลายน้ำอาจช่วยให้เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาในการกลืนรับประทานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยาที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอาจซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วกว่าชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษาเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกชนิด โดยเฉพาะการใช้ยาในเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

   

  สุดท้ายนี้ อาการมีเสมหะในคอเป็นครั้งคราวอาจไม่ได้เป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง การรับประทานยาละลายเสมหะ จึงเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ซึ่งยาละลายเสมหะที่ดีที่สุดจริงๆ แล้วคือน้ำ ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาควรมาพบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อซักประวัติ, ตรวจร่างกาย และส่งการสืบค้นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของเสมหะในคอที่ถูกต้อง

   

  เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   

  ที่มาของบทความ

   

  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้ที่  grupoexpositor.com

  สนับสนุนโดย  ufabet369

Economy

 • ทำไมค่าอาหารถึงไม่ลดลง – 5 เรื่องน่ารู้
  ทำไมค่าอาหารถึงไม่ลดลง – 5 เรื่องน่ารู้

  ราคาอาหารสูงขึ้น 19% จากปีที่แล้ว ร้านขายของชำที่เคยราคา 50 ปอนด์ตอนนี้ใกล้จะถึง 60 ปอนด์แล้ว

  นั่นทำให้นายกรัฐมนตรีจัดการประชุมสุดยอดด้านอาหารที่ Downing Street แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าการแก้ปัญหาอยู่ที่ใด

  ปีที่แล้ว สงครามในยูเครนผลักดันให้ราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้น

  แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาเหล่านั้นได้ลดลงอย่างรวดเร็ว แล้วทำไมบิลถึงไม่มีล่ะ?

  ต่อไปนี้เป็นห้าสิ่งที่ช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

  1. ค่าใช้จ่ายสูงลิบลิ่ว – แต่บางรายการก็ผ่อนคลายลง

  การรุกรานยูเครนของรัสเซียกระตุ้นให้ราคาธัญพืช น้ำมันดอกทานตะวัน และปุ๋ยพุ่งสูงขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานทำให้ราคาอาหารอื่น ๆ สูงขึ้นเช่นเดียวกัน

  หน่วยงานด้านอาหารของสหประชาชาติพบว่าราคาขายส่งเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เมล็ดพืช น้ำมัน และน้ำตาลทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 20% หลังการรุกราน แต่หลังจากนั้นราคากลับลดลง

  การผลิตและการค้าปลีกอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากเป็นพิเศษ ธุรกิจบางแห่งไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลในระดับเดียวกับภาคครัวเรือน มีค่าใช้จ่ายมากกว่าสามเท่า

  ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้ขายอาหาร

  การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำ การขาดแคลนแรงงานทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งรุนแรงขึ้นจาก Brexit และค่าครองชีพที่สูงขึ้น หมายความว่านายจ้างให้ค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นถึง 9% จากปีที่แล้ว

  2. อัตรากำไรในห่วงโซ่อาหารสามารถผอมได้

  ทุกส่วนของห่วงโซ่อาหารต้องเผชิญกับความตื่นตะลึงครั้งใหญ่เมื่อพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย แต่พวกเขาแบกรับภาระที่ยุติธรรมหรือไม่?

  ห่วงโซ่อาหารส่วนใหญ่ของเราดำเนินการโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ดังนั้นจึงมีพื้นที่จำกัด

  หยิบเชดดาร์ชิ้นหนึ่งราคา 2.50 ปอนด์

  ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธมิตรด้านอาหาร Sustain นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธและลอนดอนอ้างว่าต้นทุนของเกษตรกรคิดเป็นเกือบ 1.50 ปอนด์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของผู้ค้าปลีกและผู้แปรรูปเป็นส่วนที่เหลือ

  พวกเขาคิดว่ากำไร 3.5p จะถูกแบ่งปัน โดยซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะได้รับ 2.5p (1% ของราคา) ในขณะที่เกษตรกรได้รับน้อยกว่าเพนนี

  Arla สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกล่าวว่าต้นทุนพุ่งสูงถึง 80% ในปีที่แล้ว และการรองรับการเพิ่มขึ้นของประเภทดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทาย

  อัตรากำไรจากสินค้าบางรายการ – โดยเฉพาะอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม – สูงกว่า Unilever ซึ่งผลิตไอศกรีม Magnum หรือ Premier Foods ผู้ผลิตเค้กของ Mr Kipling อาจทำเงินได้ 15p สำหรับทุกๆ 1 ปอนด์ของการขายให้กับผู้ค้าปลีก ดังที่นักวิเคราะห์กล่าวไว้ ยิ่งทำบาปมาก ก็ยิ่งได้รับชัยชนะมากเท่านั้น

  สหภาพแรงงาน Unite กล่าวหาซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ว่าแสวงหาผลกำไร โดยกล่าวว่าเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งมีผลกำไรรวมสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด แต่นั่นคือในปี 2564 ตั้งแต่นั้นมาทุกส่วนของห่วงโซ่อาหารก็ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาอย่างไม่คาดคิด .

  โดยรวมแล้ว ซูเปอร์มาร์เก็ตมักทำกำไรได้ประมาณ 5p จากสินค้าแต่ละ 1 ปอนด์ที่ขาย ซึ่งเป็นส่วนต่างกำไร ปีที่แล้ว Tesco ทำได้เพียงประมาณ 4p ต่อ 1 ปอนด์ Sainsbury เข้าใกล้ 3p

  ทำไมค่าอาหารถึงไม่ลดลง - 5 เรื่องน่ารู้3. การเปลี่ยนแปลงราคาจะใช้เวลาสักครู่ในการเดินทางจากฟาร์มหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

  ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างกระตือรือร้นที่จะประชาสัมพันธ์การลดราคาสินค้าบางรายการ เช่น พาสต้า ผลิตภัณฑ์จากนม และน้ำมัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงต้นทุนที่ลดลง แต่ทำไมเราไม่เห็นใบเรียกเก็บเงินโดยรวมลดลง

  มักมีการอ้างว่าผู้ค้าปลีกรวดเร็วในการปรับขึ้นราคา แต่อย่าลังเลที่จะส่งต่อเงินออมเมื่อราคาอาจลดลง

  อย่างไรก็ตาม สัญญาสำหรับสินค้าและบริการมักจะตกลงล่วงหน้าหลายเดือน ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกบางรายจะกำหนดราคาคงที่ในอัตราที่สูงมากซึ่งเห็นได้จากปีที่แล้ว และอาจผูกมัดกับราคาดังกล่าวเป็นเวลาหลายเดือน

  ข่าวดีก็คืออัตราเงินเฟ้อขายส่งที่ผู้ค้าปลีกอาหารเผชิญแม้ว่าจะยังสูงอยู่ แต่ขณะนี้กำลังชะลอตัวลง สิ่งนี้ควรส่งผ่านไปยังราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยบนชั้นวาง – แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณหกเดือน

  เราไม่ทราบ เนื่องจากผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์อาหารจำนวนมากเผยแพร่เฉพาะตัวเลขที่แยกย่อยเป็นรายปี ไม่ว่าบางรายจะใช้โอกาสนี้เพื่อพยายามสร้างส่วนต่างกำไรของตนใหม่หรือไม่ พวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันจากผู้ถือหุ้นให้ทำเช่นนั้น แต่ตัวเลขเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยเมื่อต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

  4. ราคาอาจต่ำกว่าในส่วนที่เหลือของยุโรป

  ด้วย Brexit ที่เพิ่มเทปสีแดงในการนำเข้าอาหาร เราจ่ายค่าอาหารมากกว่าผู้ซื้อในสหภาพยุโรปหรือไม่?

  การศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์ Michael Saunders สำหรับองค์กรวิจัย Oxford Economics ระบุว่าไม่ใช่

  ซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศส
  แหล่งที่มาของภาพ Getty Images
  เมื่อพิจารณาจากอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เขากล่าวว่าราคาในสหราชอาณาจักรมักจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปถึง 7% โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมปัง เนื้อสัตว์ และปลาที่ค่อนข้างถูก เขากล่าวว่าภาคซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีการแข่งขันสูงในสหราชอาณาจักรมีบทบาทในการลดราคา

  ในทางตรงกันข้าม เขากล่าวว่าก่อนปี 2558 ร้านขายของชำโดยเฉลี่ยในสหราชอาณาจักรมีราคาแพงกว่าในสหภาพยุโรป ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลที่ค่อนข้างน้อยของผู้ค้าปลีกต้นทุนต่ำเช่น Aldi และ Lidl ณ จุดนั้น

  5. ใบเรียกเก็บเงินที่เล็กกว่าอาจไม่อยู่ในขอบฟ้า

  ภายในฤดูร้อน มูลนิธิ Resolution Foundation คิดว่าครัวเรือนที่มีปัญหาจะต้องเห็นค่าอาหารเพิ่มขึ้น 1,000 ปอนด์ตั้งแต่ปี 2020

  แม้ว่าสินค้าบางรายการที่เราซื้ออาจมีราคาถูกลง แต่การกลับไปใช้ธนบัตรใบเล็กแบบที่เราเคยเห็นก่อนเกิดโรคระบาดดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้

  แม้สินค้าโภคภัณฑ์บางรายการจะร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ราคาของหลายสิ่งตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงพลังงานยังคงสูงกว่าราคาก่อนหน้าปี 2020 อย่างมาก และอาจมีปัจจัยอื่นๆ ปรากฏขึ้น เช่น การตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบและพิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับอาหารที่นำเข้าจากยุโรป ตัวอย่างเช่นทวีปที่ยังไม่ได้รับการแนะนำ

  ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยต้นทุนที่เป็นอยู่ เกษตรกรจึงออกจากธุรกิจไปแล้ว ในขณะที่จำนวนผู้ผลิตอาหารที่ทรุดตัวลงก็เพิ่มขึ้น

  เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจในเว็บของเรา

  เชอริงแฮม ตอบชัดหาก แมนฯซิตี้ คว้า 3 แชมป์ทาบ แมนยูฯ

  เปิดสูตรเมนูคีโต ทำเองง่ายๆราคาไม่แพงแถมดีต่อสุขภาพ

  10ไอเดียสีผมผู้ชายเพิ่มความหล่อเท่

  8 กิจกรรมให้ลูกทำช่วงปิดเทอม ช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน

  อาการปวดหัว เดี๋ยวปวด-เดี๋ยวหาย รีบรักษาก่อนสายไป

  ขอบคุณรูปภาพจาก www.pexels.com

  แหล่งที่มา https://www.bbc.com/news/business

  สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  grupoexpositor.com